Thursday, January 27, 2011

Orang yg marah adalah laksana gua batu yg terbakar api terkurung di dalamnya dan

angin masuk juga mengipasnya sehinggalah terkumpullah di dalam gua asap dan wap

yang menambahkan panas.. Kedengaran api memakan kelilingnya habis menjadi bara

Meskipun diusahakan menyiram.. maka air penyiram itu akhirnya akan menjadi minyak

tanah menambah kerasnya api. berbanyak-kanlah.. beristighfar itulah senjata orang2

mukmin................

~Peace~

No comments:

Post a Comment